ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΥΜΝΟΣ

Ο Ολυμπιακός ύμνος γράφηκε από τον Κωστή Παλαμά και μελοποιήθηκε από τον Σπύρο Σαμάρα για την τελετή έναρξης της Ολυμπιάδας της Αθήνας το 1896.

Από το 1952 είναι ο επίσημος ύμνος των Αγώνων και ακούγεται από τότε σε όλες τις τελετές έναρξης στα Ελληνικά.


Αρχαίο πνεύμα αθάνατο, αγνέ πατέρα
του ωραίου, του μεγάλου  και τ’ αληθινού
κατέβα, φανερώσου κι άστραψε ‘δω πέρα
τη δόξα της δικής σου γης και τ’ ουρανού.

Στο δρόμο και στο πάλεμα και στο λιθάρι,
στων ευγενών αγώνων λάμψε την ορμή
και με τ’ αμάραντο στεφάνωσε κλωνάρι
και σιδερένιο πλάσε κι άξιο το κορμί.

Κάμποι, βουνά και πέλαγα φέγγουνε μαζί σου
σαν ένας λευκοπόρφυρος μέγας ναός
και τρέχει στο ναό εδώ προσκυνητής σου
αρχαίο πνεύμα αθάνατο, κάθε λαός...