ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

(Επικαιροποιημένος το σχολικό έτος 2018-2019)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9