ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 13-3-2017

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016-2017

- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ

- ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΑΔΥΝΑΤΩΝ (ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ)

- ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ (ΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ) - ΟΔΗΓΙΕΣ

-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ ΓΙΑ Τ.Ε.Φ.Α.Α.

-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ

-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

- ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΕΦΑΑ

- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

- ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ:

- ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ (Νέο)

-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΑΔΥΝΑΤΩΝ

- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΑΔΥΝΑΤΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΤΑΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΑΠΟ ΚΕ.Π.Α.

 

Πρόσθετες πληροφορίες