Σχολικό Έτος 2016-2017 και 2017-2018

Οι εργασίες των μαθητών βρίσκονται δημοσιευμένες στον ιστότοπο http://3lykeiopolichnis.blogspot.gr/?view=magazine