ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ.

  2. ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ