ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ - ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020

ΕΓΓΡΑΦΗ - ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020 

Παρακαλούνται οι γονείς – κηδεμόνες των μαθητών-μαθητριών που θα φοιτήσουν  στο σχολείο μας το σχολικό έτος 2019-2020, να προσέλθουν στο σχολείο για την πρώτη εγγραφή (για μαθητές της Α΄Λυκείου ) ή την ανανέωση εγγραφής (για μαθητές των Β΄και Γ΄τάξεων).

Δικαιολογητικά που απαιτούνται:

1.       Ηλεκτρονική Δήλωση Προτίμησης (προεγγραφή) – εκτυπώνεται από τον κηδεμόνα

ή από το σχολείο με τους κωδικούς που πραγματοποιήθηκε η προεγγραφή.

2.       Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75) -προμηθεύεται από το σχολείο- στην

οποία δηλώνεται:

Α) η νομιμότητα της άσκησης της κηδεμονίας,

Β) η αποδοχή της ηλεκτρονικής ενημέρωσης για ζητήματα της πορείας φοίτησης του/της μαθητή/τριας, και η ηλεκτρονική διεύθυνση για την παραλαβή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή ο αριθμός του τηλεφώνου στο οποίο θα αποστέλλονται τα SMS .

Γ) Ο/Η εγγραφόμενος/η μαθητής/τρια δεν φοιτά σε άλλο Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο ή σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οποιουδήποτε Υπουργείου ή σε σχολή της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή στο μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. ή σε Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή αντίστοιχων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού.

Δ) Ο/Η εγγραφόμενος/η μαθητής/τρια δεν είναι κάτοχος Απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ.

3.       Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του/της μαθητή/μαθήτριας εάν δεν

έχει κατατεθεί τα προηγούμενα σχολικά έτη ή έχει αλλάξει.

Ακολουθεί Υπόδειγμα της υπεύθυνης δήλωσης:

 Υπόδειγμα

 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η Υπεύθυνη Δήλωση κατατίθεται και από τους δύο γονείς-κηδεμόνες. Μπορεί να κατατεθεί από τον ένα μόνο αν υπάρχει εξουσιοδότηση ή βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής της δήλωσης του γονέα που δεν μπορεί να προσέλθει στο σχολείο.