ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Α.Σ.Ε.Π. 2018

ΧΑΡΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

InkedΧΑΡΤΗΣ 1 LI

Διεύθυνση: Τέρμα Αγνώστου Στρατιώτη, Πολίχνη-δίπλα στο τέρμα των λεωφορείων του Ο.Α..Σ.Θ. , γραμμή 29.

Τηλ. 2310621264 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΠΟΙΗΣΗ: 5-7-2018).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ (ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΠΡΩΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 08.15 - ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 14.15)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ