ΕΓΓΡΑΦΕΣ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019 ΘΑ ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ

Παρακαλούνται οι γονείς – κηδεμόνες των μαθητών-μαθητριών που θα φοιτήσουν στο σχολείο μας το σχολικό έτος 2018-2019, να προσέλθουν στο σχολείο από 25-06-2018 μέχρι 29-06-2018 (08.00 – 14.00) για την πρώτη εγγραφή.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται:

 1.         Αίτηση πρώτης εγγραφής – προμηθεύεται από το σχολείο     2.         Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75) -προμηθεύεται από το σχολείο- στην οποία δηλώνεται:

Α) η νομιμότητα της άσκησης της κηδεμονίας,

Β) η αποδοχή της ηλεκτρονικής ενημέρωσης για ζητήματα της πορείας φοίτησης του/της μαθητή/τριας, και

Γ) η ηλεκτρονική διεύθυνση για την παραλαβή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή ο αριθμός του τηλεφώνου στο οποίο θα αποστέλλονται τα SMS .

Δ) Ο/Η εγγραφόμενος/η μαθητής/τρια δεν φοιτά σε άλλο Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο ή σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οποιουδήποτε Υπουργείου ή σε σχολή της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή στο μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. ή σε Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή αντίστοιχων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού.

Ε) Ο/Η εγγραφόμενος/η μαθητής/τρια δεν είναι κάτοχος Απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ.

3.         Ηλεκτρονική Δήλωσης Προτίμησης (προεγγραφή) – εκτυπώνεται από τον κηδεμόνα ή από το σχολείο με τους κωδικούς που πραγματοποιήθηκε η προεγγραφή.

4.         Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του/της μαθητή/μαθήτριας.

Ακολουθούν Υποδείγματα:

Υπόδειγμα 3 της Αίτησης

Υπόδειγμα 4 της υπεύθυνης δήλωσης